Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Aktuality

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Aktuality

Aktuality

Žádosti o neinvestiční příspěvek z rozpočtu MČ
(vloženo):  01.11.2017    (autor):  FO ÚMČ Brno Nový Lískovec

Žádosti o neinvestiční příspěvek z rozpočtu MČ Brno Nový Lískovec na rok 2017 se podávají od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017 na podatelně ÚMČ. Okruh oprávněných žadatelů, účel příspěvku, termín a způsob podání žádosti najdete v Pravidlech pro poskytování transferů z rozpočtu SMB MČ Brno Nový Lískovec pro oblast kultury, sociální a volnočasových aktivit dětí a mládeže a v Pravidlech pro poskytování transferů z rozpočtu SMB MČ Brno Nový Lískovec pro oblast tělovýchovy a sportu. Věnujte prosím pozornost oddílu V. „Pravidel“, kde jsou požadavky na přílohy, které se dokládají k žádosti.

Potřebné aktuální formuláře najdete zde:

-   Žádost v oblasti kultury, sociální a volnočasových aktivit dětí a mládeže – fyzická osoba

-   Žádost v oblasti kultury, sociální a volnočasových aktivit dětí a mládeže – právnická osoba

-   Žádost v oblasti tělovýchovy a sportu – fyzická osoba

-   Žádost  v oblasti tělovýchovy a sportu – právnická osoba

-   Čestné prohlášení FO a PO pro úspěšné žadatele

-   Čestné prohlášení FO

-   Čestné prohlášení PO