Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Aktuality

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Aktuality

Aktuality

Ukliďme Česko
(vloženo):  02.03.2017    (autor):  MMB OŽP
  statutární město Brno se i letos oficiálně zapojilo do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“, která se uskuteční v sobotu 8. dubna 2017.

Městské části budo mít na starosti administrativní zorganizování úklidu dobrovolníků na území městské části, a to stejným způsobem jako v loňském roce.

 

Na http://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/organizator jsou informace k zapojení obce do místní úklidové akce. V případě, že ve vaší městské části budou místní organizátoři či dobrovolníci, je nutné s nimi domluvit místo, kde budou odpady shromažďovány. V případě větších vzdáleností jednotlivých ohnisek nelegálních skládek, bude míst k odkládání sesbíraného odpadu více.

V termínu do 29. března 2017 (včetně) zašlete seznam míst, vč. zákresu v mapce a počtu dobrovolníků na jednotlivých stanovištích, popř. fotodokumentace na OŽP MMB (fialova.ivana@brno.cz). Na základě podkladů od MČ bude vypracován harmonogram odvozu shromážděných odpadů z jednotlivých stanovišť. 

Pro dobrovolníky budou zajištěny pracovní rukavice a pytle:

-          na ÚMČ budou rozváženy v termínu 3 - 5. dubna 2017

-          k vyzvednutí v průběhu dnů od 6. dubna 2017 na úřadě příslušné MČ

-          úklid stanovišť následující pracovní týden

 

Zástupce dobrovolníků prosíme, aby kontaktovali odpovědné pracovníky na své MČ