Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Aktuality

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Aktuality

Aktuality

Bytová výstavba Kamenný vrch – informační kampaň
(vloženo):  02.03.2018    (autor):  Ing. Drápalová

Vážení občané,

v minulém čísle Lískáčku jsem informovala o připravované informační kampani k výstavbě bytů nad Petra Křivky. Mezitím proběhla koordinační schůzka informační a komunikační kampaň s veřejností dostala jasnější obrysy. Dohodli jsme se, že aktuální informace o projektu, který se stále vyvíjí, dostanou občané v druhé polovině března do schránek v samostatném čísle Lískáčku, které bude věnováno pouze této problematice. Současně magistrát připraví výstavu o projektu, která bude umístěna v prostorách městské části v domě Kamínky 3 (vedle pošty). Tam budou také několik dnů v týdnu zástupci magistrátu připraveni odpovídat na dotazy občanů a sbírat podněty. V druhé polovině dubna se pak bude konat, pravděpodobně v kinosále Svážná, veřejné představení a projednání projektu. V průběhu května proběhne dotazníkové šetření a jeho výsledek bude předložen na červnové zasedání zastupitelstva.

       Vážení občané, věřte že nechceme nic utajovat, pouze chceme, abyste dostali informace ucelené, zabývající se všemi aspekty projektu, které by mohly mít vliv na stávající obyvatele nebo přírodní rezervaci Kamenný vrch. Chceme vám také dát příležitost se do přípravy budoucí podoby lokality aktivně zapojit. Řešena bude oblast dopravy, struktury navrhovaných bytů, dopady na životní prostředí i návrhy na dočasné využití ploch, které nebudou v první etapě zastavěny, pro rekreaci obyvatel. Na webu si už dnes můžete rovněž prohlédnout úvodní prezentaci k projektu, kterou připravil bytový odbor magistrátu města Brna.


Jana Drápalová


Přehledná prezentace pro městskou část Nový Lískovec.


Odkaz ke stažení objemové studie 1. etapy z r. 2017.

Přikládám zároveň odkaz na Urbanistickou studii z r. 2009 na stránkách města:

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/us-kamenny-vrch-ii/