Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Značení komunikaci při blokovém čištění

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Doprava, komunikace, tech. sitě  >  Značení komunikaci při blokovém čištění

Značení komunikaci při blokovém čištění

 

   Při blokovém čištění se používají přenosné svislé dopravní značky, které jsou na místa určená opatřením obecné povahy přechodné úpravy provozu na mistních komunikacích vydaném Úřadem městské části města Brna, Brno-Nový Lískovec, odberem stavebním a všeobecným se souhlasem Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství, Kounicova 24, Brno umísťována 7 dnů před samotným čištěním.

 

   Přechodná úprava provozu na místních a účelových komunikacích městské části Brno - Nový Lískovec po dobu blokového čištění.