Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Časopis Lískáček

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Časopis Lískáček

Časopis Lískáček

    Anketa o podobě Lískáčku 2015

   Etický kodex zpravodaje Lískáček

Podnikáček


Pravidla pro zasílání příspěvků do Lískáčku:

Maximální rozsah příspěvků: 5 000 znaků. Články musí

odpovídat českému pravopisu a grafickým normám. K článku

musí být připojen kontakt na autora pro možnost konzultace

obsahových a jazykových korektur. Autorská korektura

konečného znění článku pouze na vyžádání autora.


Vydání časopisu ve formátu pdf

Soubory mají velikost zpravidla 1 až 2, 5 MB.


2018

Leden   Únor   Březen  Mimořádné číslo  Duben  Květen   Červen   Červenec a srpen    Září   Říjen   Listopad    Prosinec

2017
Leden  Únor    Březen    Duben    Květen    Červen    Čevenec a srpen    Září    Říjen    Listopad    Prosinec


2016
Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec a srpen   Září  Říjen  Listopad   Prosinec

2015

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec a srpen Září Říjen Listopad Prosinec

2014

Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec a srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec

2013

Leden  Únor Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec a srpen   Září  Říjen  Listopad  Prosinec

2012

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec a srpen Září Říjen Listopad Prosinec


2011

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec a srpen Září Říjen Listopad Prosinec

2010

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec a srpen Září Říjen Listopad Prosinec

2009

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec a srpen Září Říjen Listopad Prosinec

2008

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec a srpen Září  Říjen Listopad  Prosinec

2007

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec a srpen Září Říjen Listopad Prosinec

2006

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec a srpen Září Říjen Listopad Prosinec

2005

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec a srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

2004

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec a srpen Září Říjen Listopad Prosinec

2003

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec a srpen Září Říjen Listopad Prosinec

2002

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec a srpen Září Říjen Listopad Prosinec