Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Redakční rada

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Časopis Lískáček  >  Redakční rada

Redakční rada


Redakční rada se schází zpravidla v pátekv zasedací místnosti ÚMČ.


Uzávěrka neohlášených příspěvků je vždy den před redakční radou do 17:00 hodin. Definitivní uzávěrka je vždy během následujících 5 dnů.


Termíny příštích zasedání RR : 

 

7. Termíny RR:


   srpen          24. 8. 2018

   září             21. 9. 2018

   říjen            26.10. 2018

   listopad      23.11. 2018

   prosinec     21.12. 2018

  


  

Informujeme o nové rubrice „politické okénko“, kde má každá strana nebo politické hnutí zastoupené v ZMČ možnost prezentovat vlastní představy, pohledy nebo připomínky v rozsahu maximálně 2100 znaků.


Zápisy z redakčních rad

2018

1/2018   2/2018  3/2018   4/2018    5/2018   6/2018   7/2018   8/2017  9/2018   10/2018   11/2018


2017

1/2017   2/2017  3/2017   4/2017    5/2017   6/2017   7/2017   8/2017  9/2017   10/2017   11/2017


2016

1/2016   2/2016  3/2016  4/2016  5/2016  6/2016 7/2016   8/2016    9/2016   10/2016   11/2016

2015

1/2015  2/2015   3/2015    4/2015    5/2015    6/2015   7/2015    8/2015    9/2015     10/2015  11/2015

Seznam členů redakční rady

Dana Beranová - předseda               

Mgr. Simona Havlínová                               

Mgr. Ivana Daňhelová                                  

Dagmar Říhová

Bohuslava Musilová

PaeDr. Zdeňka Bučková


Ing. Michal Šípek
tajemník redakční rady,
tel.: 547 428 918
fax: 547 211 334
e-mail: sipek@nliskovec.brno.cz

Grafická úprava:

Oldřich Bartoš počítačová sazba

Tisk: BRKO, s.r.o., Tuřanka 17, Brno

Adresa redakce:Úřad městské části města Brna
Brno - Nový Lískovec
Oblá 75a
634 00  Brno

příjem plošné inzerce:tel.: 539013650, liskacek@bartossazba.cz

příjem textové inzerce:tel.: 539013650, liskacek@bartossazba.cz, nebo na sekretariátu ÚMČ.

platby inzerátů:

Úřad městské části města Brna
Brno - Nový Lískovec
Oblá 75a
634 00  Brno