Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Redakční rada

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Časopis Lískáček  >  Redakční rada

Redakční rada


Redakční rada se schází zpravidla v pátekv zasedací místnosti ÚMČ.


Uzávěrka neohlášených příspěvků je vždy den před redakční radou do 17:00 hodin. Definitivní uzávěrka je vždy během následujících 5 dnů.


Termíny příštích zasedání RR : 

 

7. Termíny RR:

Listopad                     24. 11. 2017

Prosinec                      15. 12. 2017

Leden                         19. 1. 2018

Únor                           23. 2. 2018

Březen                        23. 3. 2018

Duben                         20. 4. 2018

Květen                         25. 5. 2018

Červen                        22. 6. 2018

Srpen                          24. 8. 2018  


  

Informujeme o nové rubrice „politické okénko“, kde má každá strana nebo politické hnutí zastoupené v ZMČ možnost prezentovat vlastní představy, pohledy nebo připomínky v rozsahu maximálně 2100 znaků.


Zápisy z redakčních rad

2018

1/2018   2/2018  3/2018   4/2018    5/2018   6/2018   7/2018   8/2017  9/2018   10/2018   11/2018


2017

1/2017   2/2017  3/2017   4/2017    5/2017   6/2017   7/2017   8/2017  9/2017   10/2017   11/2017


2016

1/2016   2/2016  3/2016  4/2016  5/2016  6/2016 7/2016   8/2016    9/2016   10/2016   11/2016

2015

1/2015  2/2015   3/2015    4/2015    5/2015    6/2015   7/2015    8/2015    9/2015     10/2015  11/2015

Seznam členů redakční rady

Dana Beranová - předseda               

Mgr. Simona Havlínová                               

Mgr. Ivana Daňhelová                                  

Dagmar Říhová

Bohuslava Musilová

PaeDr. Zdeňka Bučková


Ing. Michal Šípek
tajemník redakční rady,
tel.: 547 428 918
fax: 547 211 334
e-mail: sipek@nliskovec.brno.cz

Grafická úprava:

Oldřich Bartoš počítačová sazba

Tisk: BRKO, s.r.o., Tuřanka 17, Brno

Adresa redakce:Úřad městské části města Brna
Brno - Nový Lískovec
Oblá 75a
634 00  Brno

příjem plošné inzerce:tel.: 539013650, liskacek@bartossazba.cz

příjem textové inzerce:tel.: 539013650, liskacek@bartossazba.cz, nebo na sekretariátu ÚMČ.

platby inzerátů:

Úřad městské části města Brna
Brno - Nový Lískovec
Oblá 75a
634 00  Brno