Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Rada

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  MĚSTSKÁ ČÁST  >  Rada

Rada

Ing. Jana Drápalová, starostka
1962, sdružení nezávislých kandidátů Tři oříšky pro Lískovec.


Ing. Jan Privarčák, neuvolněný místostarosta
1974, sdružení nezávislých kandidátů Tři oříšky pro Lískovec.

Alois Jaša
Sdružení nezávislých kandidátů Tři oříšky pro Lískovec.

Mgr. Ing. Lenka Brabcová
Sdružení nezávislých kandidátů Tři oříšky pro Lískovec.

Mgr. Pavel Kolář
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová.

Činnost Rady MČ

[1] Rada městské části je výkonným orgánem městské části v samostatné působnosti. Radu městské části tvoří starosta, jeho zástupci a další radní. Její schůze jsou neveřejné. Jednání se řídí jednacím řádem rady městské části.
[2] Rada městské části jako výkonný orgán v oblasti samostatné působnosti plní obdobné úkoly jako rada města Brna a dále úkoly, které pro ni vyplývají ze zvláštních zákonů.
[3] Rada městské části ukládá pokuty podle zvláštního předpisu.
[4] Rada městské části může svěřit příslušnému odboru úřadu městské části zcela nebo zčásti působnosti, které by jinak příslušely radě.
[5] Rada městské části plní funkci zadavatele veřejné zakázky podle zvláštních předpisů, je-li hrazena z rozpočtu městské části.
[6] V případech stanovených zvláštním zákonem zřizuje rada městské části pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány.