Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Jednotné řízení příspěvkových organizací

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Jednotné řízení příspěvkových organizací

Jednotné řízení příspěvkových organizací


Městská část Brno – Nový Lískovec získala dotaci z Evropských strukturálních fondů pro rozvoj informačního systému svého úřadu

Záměrem dotace je v souladu s národní koncepcí Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 2014+ podpořit úřady měst a obcí ČR ve využívání informačních technologií při výkonu agend, rozvíjení propojení na centrální systémy, efektivním řízení rozvoje regionu, poskytování služeb občanům.

Realizace projektu Jednotné řízení příspěvkových organizací MČ Brno – Nový Lískovec byla zahájena v březnu tohoto roku a ukončení se předpokládá v prosinci 2018. Zajistí pro úřad městské části moderní informační technologie a elektronické služby pro optimalizací nákladů a efektivní kontrolu a řízení hospodaření včetně bezpečného způsobu sdílení dokumentů a dat.

Technické řešení zahrnuje:

                    Doplnění výkonu infrastruktury

                    Dodávku komponent pro ekonomickou kontrolu organizací městské části

                    Sjednocení ekonomických procesů

                    Napojení na identity management

Předpokládané náklady budou činit 3.468.473 Kč včetně DPH. Z této částky 85% pokryje dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 5% prostředky ze státního rozpočtu. Městská část se ze svého rozpočtu bude podílet 10%, tj. částkou 346.847 Kč.

Cílem je zefektivnit způsob řízení a kontroly zřizovaných a zakládaných organizací městské části Nový Lískovec, rozšířit schopnost informačního systému poskytovat služby i organizacím městské části.

Registrační číslo projektu je CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0003155.