Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Referendum 2016

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Volby  >  Referendum 2016

Referendum 2016


 Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání Z7/01 dne 25. 11. 2014 vyhlásilo místní referendum a to na základě návrhu přípravného výboru, v souladu s ust. § 13 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území statutárního města Brna o otázkách.

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové a místní komise.

 

Výše odměny za výkon funkce v místhním referendu.

 

Oznámení o době a místě konání místního referenda.

 

Jmenování zapisovatele okrskové a místní komise.