Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Pravidla pro vyhr. park. stání pro ZTP

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Potřebuji si vyřídit  >  Pravidla, metodika  >  Pravidla pro vyhr. park. stání pro ZTP

Pravidla pro vyhr. park. stání pro ZTP

  Metodické doporučení bylo zpracováno na Odboru dopravy Magistrátu města Brna. Jeho schválením ve všech městských částech byl vytvořen jednotný postup při rozhodování v dané problematice v rámci města Brna a transparentosti při rozhodování k udělování souhlasu se zvláštním užíváním komunikace pro vyhrazené parkování.


- Pravidla pro udělování vyhrazených parkovacích stání pro zdravotně postižené občany

 

- Metodické doporučení pro udělování souhlasu k vyhrazenému parkování pro osoby se zdravotním postižením