Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Park Pod Plachtami - informace k petici

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Regenerace a rozvoj MČ  >  Pod Plachtami  >  Park Pod Plachtami - informace k petici

Park Pod Plachtami - informace k petici

   Vážení občané, v ulici Plachty a Slunečná koluje petice proti stavbě parku Pod Plachtami s jezírkem,  která obsahuje nepravdivé skutečnosti. Zejména informace, že jsme s občany záměr neprojednali je zcela nepravdivá. Záměr byl projednán s občany na veřejném projednávání v jídelně ZŠ Svážná již v roce 2005, před zpracováním studie a projektu. V roce 2009 byl do prázdninového čísla Lískáčku vložen plakát A3 s podrobnými informacemi o projektu, takže každý občan Nového Lískovce tyto informace obdržel až domů. Od té doby je tento plakát k dispozici na webu městské části v adrese "Časopis Lískáček". Po celou dobu visí na webu městské části také architektonická studie s popisem projektu i obrazovou částí, ze které jasně vyplývá, že součástí projektu je i vodní prvek – jezírko.  O zahájení stavby byli občané informování v letošním prázdninovém Lískáčku v úvodním článku  Činorodé léto.  Není tedy pravda, že se o připravované akci občané dozvěděli pouze z médií.  Snažíme se opravdu občany  naší městské části co nejlépe o připravovaných projektech informovat a připomínky občanů průběžně zohledňovat. Pokud někdo měl o tyto informace zájem, velmi snadno si je mohl na webu městské části najít. V době, kdy je stavba, která se připravuje 5 let, již zahájena, je však nereálné nějaké změny udělat.  Proto mne velmi mrzí, že současní odpůrci stavby, sdružení ONL, používají při organizování petice nepravdivé argumenty.

Jana Drápalová

 

Vyjádření Statutárního města Brna k petici. Sdružení nezávislých kandidátů Občané Novému Lískovci vyjadřující žádost o zrušení souhlasu Rady města Brna s finančním podílem na dotaci k investiční akci Výstavba parku Pod Plachtami na Kamenném vrchu II, v Brně - Novém Lískovci.