Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI


Schéma řízení městské části a Úřadu městské části Brno - Nový Lískovec

 

Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., je Brno statutárním městem. Člení se na 29 městských částí. Nejvyšším orgánem samostatné působnosti městské části je zastupitelstvo městské části. V čele úřadu městské části stojí starosta.

Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti na úrovni městské části Brno - Nový Lískovec je pětičlenná Rada městské části Brno - Nový Lískovec v čele se starostkou a jedním místostarostou.

Nadřízeným všech pracovníků Úřadu městské části Brno - Nový Lískovec je tajemnice, která plní funkci statutárního zaměstnavatele dle zvláštních předpisů.- schéma řízení

- kontakty


Sídlo Úřadu městské části Brno - Nový Lískovec je na ulici Oblá 75a.

Jde o dvoupodlažní budovu mezi vysokými panelovými domy v sídlišti Kamenný Vrch.

Příjezd MHD je na zastávku Oblá. Od ní po chodníku směrem dolů a pod druhou řadou panelových domů ul. Oblé doleva je horní vstup do budovy úřadu. Pro osobní dopravu je příjezd na parkoviště k úřadu vyznačen od ulice Petra Křivky směrovkami.

 

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí a středa 8:00 - 17.00 h
 

 

 Jak nás najdete?


Jak se k nám dostanete?