Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Psi a veřejné prostranství

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Životní prostředí a odpady  >  Psi a veřejné prostranství

Psi a veřejné prostranství

Pohyb psů na veřejných prostranstvích v městské části Brno Nový Lískovec

Pohyb psů v městské části Brno-Nový Lískovec upravuje obecně závazná vyhláška statutárního městaBrna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v aktuálním znění.

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství (citace vyhlášky)

  1. Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít psa na vodítku a bez vodítka je povinna ho opatřit náhubkem.
  2. Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít psa pod neustálým dohledem a přímým vlivem.
  3. Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna zajistit, aby pes byl vybaven evidenční známkou, kterou majitel psa obdrží od městské části příslušné podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla.
  4. Povinnost stanovená v odst. (1) se nevztahuje na osoby doprovázené vodícími a asistenčními psy a osoby provádějící odborný výcvik vodících a asistenčních psů.

Vymezení prostorů pro volný pohyb psů

Prostory, na kterých je povolen v rámci městské části Brno-Nový lískovec volný pohyb psů bez náhubku a vodítka, označené jako výběh pro psy" nebo "psí výběh" jsou při ulicích:

Svážná

Slunečná

Koniklecová

Kamínky

Rybnická u tunelu

celková mapa s označením umístění  výběhůVymezení prostorů, kam je vstup se psy zakázán:oplocená dětská hřiště:
- za domem Svážná 5
- před domem Svážná 16
- za domem Svážná 21
- za domem Svážná 25
- za domem Oblá 6
- u domu Oblá 20
- za domem Oblá 83
- u majáku - v parku pod Plachtami
- u domu Koniklecová 2
- u domu Koniklecová 4
- před domem Čtvrtě 6
- za domem Kamínky 11
- za domem Kamínky 28
- v parku TGM

oplocená sportoviště:
- u domu Svážná 3
- u domu Oblá 2
- fotbalové hřiště v parku pod Plachtami
- u domu Koniklecová 2
- u domu Kamínky 2
- u domu Kamínky 7
oplocená část přírodní rezervace Kamenný vrch