Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Svolání a program zasedání

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  MĚSTSKÁ ČÁST  >  Zastupitelstvo  >  Svolání a program zasedání

Svolání a program zasedání

 

S V O L Á V Á M

zasedání č. 7/25

Zastupitelstva městské části statutárního města Brna

Brno – Nový Lískovec

 

 

Datum konání         :           31. ledna 2018

Zahájení                   :           17.00 hodin

Místo konání           :           zasedací místnost ÚMČ, Oblá 75a

 

 

Program :

 

Technický bod

1.    Poskytnutí účelových příspěvků na předfinancování projektu „Vybudování odborných učeben na ZŠ Svážná 9“ a rozpočtové opatření

2.    Projekt „Vybudování odborných učeben na ZŠ Brno, Kamínky 5“ - posouzení projektu a spoluúčast MČ

3.    Vyjádření k návrhu majetkoprávního vypořádání pozemků (Striežencovi)

4.    Žádost o odprodej objektu bývalé výměníkové stanice Oblá 5

5.    Zápisy z výborů

KV7

KV9

6.    Dotazy, podněty, připomínky

 

 

 

Z jednání Zastupitelstva městské části je pořizován zvukový záznam.

 

Zasedání je přístupné veřejnosti

 

 

 

 

Ing. Jana Drápalová v. r.

  starostka