Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Svolání a program zasedání

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  MĚSTSKÁ ČÁST  >  Zastupitelstvo  >  Svolání a program zasedání

Svolání a program zasedání

 

S V O L Á V Á M

mimořádné zasedání č. 7/29

Zastupitelstva městské části statutárního města Brna

Brno – Nový Lískovec

 

 

Datum konání         :           27. června 2018

Zahájení                   :           17.00 hodin

Místo konání           :           zasedací místnost ÚMČ, Oblá 75a

 

 

 

Program :

 

Technický bod

1.    Hospodaření příspěvkových organizací k 31.3.2018

          příloha

2.    Závěrečný účet MČ za rok 2017

     příloha

     příloha

     příloha

     příloha

3.    Rozpočtová opatření

   a) Příjmy a výdaje z finančního vypořádání hospodaření roku 2017

b) Zapojení zisku a odpisů za rok 2017 z VHČ

c) Zapojení daně z příjmů právnických osob za obec za rok 2017

d) Zapojení fin. prostř. na opravy hřišť

e) Zapojení fin. prostř. na přechod na ul. P. Křivky

f) Zapojení fin. prostř. s ÚZ 100 na rekonstrukci prostor pro KJM

g) Zapojení fin. prostř. na modernizaci soc. zařízení ZŠ Kamínky

h) Zapojení fin. prostř. na venkovní žaluzie a lodžie v bytových domech

i) Zapojení neinvestičního transferu z MPSV na SPOD na rok 2018

j) Zapojení fin. prostř. na opravy účelových komunikací

k) Zapojení příjmů do rozpočtu

4.    Žádost o poskytnutí neinv. dotací z rozpočtu MČ a rozpočtové opatření

5.    Harmonogram přípravy a tvorby rozpočtu na rok 2019

6.    Rekonstrukce hokejbalového hřiště - žádost

7.    Odpis nevymahatelných pohledávek

8.    Žádost o prominutí zbývajících poplatků z prodlení

       Příloha

9.    Žádost o prominutí poplatků z prodlení

       Příloha

10.  Stanovení počtu členů ZMČ

11.  Zápisy z výborů

12.  Dotazy, podněty, připomínky

 

 

Z jednání Zastupitelstva městské části je pořizován zvukový záznam.

 

Zasedání je přístupné veřejnosti

 

 

 

Ing. Jana Drápalová v. r.

  starostka