Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Svolání a program zasedání

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  MĚSTSKÁ ČÁST  >  Zastupitelstvo  >  Svolání a program zasedání

Svolání a program zasedání

 

S V O L Á V Á M

zasedání č. 7/26

Zastupitelstva městské části statutárního města Brna

Brno – Nový Lískovec

 

 

Datum konání         :           28. března 2018

Zahájení                   :           17.00 hodin

Místo konání           :           zasedací místnost ÚMČ, Oblá 75a

 

 

Program :

 

Technický bod

1.   Rozpočtová opatření -  zapojení příjmů z plesu

     

2.    Plnění rozpočtu, plnění FRRB k 31. 12. 2017

    

3.    Vyúčtování účelového příspěvku – MŠ Oblá

      Příloha

4.    Vyúčtování účelového příspěvku – MŠ Rybnická

      Příloha

5.    Vyúčtování účelových příspěvků ZŠ na svačiny

      Příloha

6.    Vyúčtování účelových příspěvků ZŠ na sportovní akce

      Příloha

7.    Vyúčtování účelových příspěvků MŠ na dokrytí mzdových nákladů v roce 2017

      Příloha

8.    Odpisové plány příspěvkových organizací MČ na rok 2018

      Příloha

9.    Čerpání rozpočtu příjmů a výdajů zpravodaje Lískáček k 31. 12. 2017

10.  Zpráva o vyúčtování příspěvků poskytnutých v roce 2017 nezisk. organizacím

11.  Poskytnutí neinv dotací – sport a rozpočtové opatření

12.  Poskytnutí neinv. dotací – kultura, volný čas, sociální oblast a rozpočtové opatření

     

     13.  Poskytnutí neinv.dotace – MC Sedmikráska

      Příloha

14.  Poskytnutí neinv. dotace – CVČ Lužánky

      Příloha

15.  Zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků MČ za r. 2017

      Příloha

16.  Žádost o splácení dluhu za nájemné

17.  Svěření pozemku p.č. 58/2 k.ú. NL

18.  Svěření pozemku p.č. 1719/4 k.ú. NL

19.  Dopis zastupitelů MVČR

20.  Zápisy z výborů

     KV10/2017

     KV1/2018

21.  Dotazy, podněty, připomínky

 

 

 

Z jednání Zastupitelstva městské části je pořizován zvukový záznam.

 

Zasedání je přístupné veřejnosti

 

 

 

 

Ing. Jana Drápalová v. r.

  starostka