Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Formuláře - žádosti

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Potřebuji si vyřídit  >  Formuláře - žádosti

Formuláře - žádosti

Odbor finanční 


Formuláře vztahující se ke psům

- ohlášení k místnímu poplatku ze psů

- žádost o vydání nové evidenční známky psa

- oznámení skutečnosti, která má vliv na výši místního polatku ze psů

- prohlášení o odhlášení psa z evidence

Formuláře vztahující se k lázeňkému a rekreačnímu pobytu

- čtvrtletní ohlášení k místnímu poplatku za lázeňský a rekreační pobyt

- registrace k místnímu poplatku za lázeňský a rekreační pobyt 

Formuláře vztahující se k uřívání veřejného prostranství

- ohlášení užívání veřejného prostranství 

- ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

- ohlášení ukončení užívání veřejného prostranství

- ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení

Formuláře vztahující se k žádostem o poskytování příspěvků z rozpočtu:

- Žádost o příspěvek z rozpočtu MČ Brno - Nový Lískovec v oblasti:

   - kulturní, sociální a volnočasových aktivit dětí a mládeže - fyzická osoba

   - kulturní, sociální a volnočasových aktivit dětí a mládeže - právnická osoba

   - tělovýchovy a sportu - fyzická osoba

   - tělovýchovy a sportu - právnícká osoba

   - čestné prohlášení - fyzická osoba

   - čestné prohlášení - právnická osoba

   - čestné prohlášení pro úspěšné žadatele

 


Odbor stavební a všeobecný

 

Silniční hospodářství a doprava

078 - Žádost o "zřízení"/"prodloužení užívání" vyhrazeného parkování pro zdravotně postiženého občana

079 - Žádost o vyhrazené parkování pro občany a firmy

080 - Žádost o připojení nebo sjezd na silnici nebo místní komunikaci

081 - Žádost o uzavírku silnice nebo místní komunikace - částečnou nebo úplnou

082 - Žádost o zvláštní užívání komunikace - zábor (např. stánky, apod.)

082 - Žádost o zvláštní užívání komunikace - umístění inženýrských sítí

082 - žádost o zvláštní užívání komunikace - výkopové práce

082 - Žádost o zvláštní užívání komunikace - zábor (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot, apod.)

bez kódu - Plná moc k vyřízení povolení zvláštn ího užívání komunikace

bez kódu - Sdělení Brněnských komunikací, a.s. ve vztahu k zvláštnímu užívání komunikace 

Životní prostředí

122 - Žádost o povolení kácení dřevin

bez kódu - Hlášení o trvalémstanovišti včelstev

bez kódu - Žádost o souhlas se zvláštním užívání veřejné zeleně

 

Odbor vnitřních věcí

Žádost o pronájem bytu

Oznámení o trvání žádosti o byt

Oznámení o úmrtí nájemce bytu 

Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu 

Čestné prohlášení k žádosti o souhlas s postoupením nájemní smlouvy k bytu

Žádost o souhlas s posoupením nájemní smlouvy k bytu dle § 1895 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.