Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Tajemník úřadu

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  >  Tajemník úřadu

Tajemník úřaduMgr. Vlastimila Musilová

kontakt:
Oblá 75 a
634 00 BRNO
tel.: (+420) 547 428 910, 547 428 928
e-mail: musilova@nliskovec.brno.cz

 

 

Tajemnice Úřadu městské části Brno-Nový Lískovec, je zaměstnancem statutárního města Brna. Plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům města zařazeným do Úřadu městské části Brno – Nový Lískovec.

Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním.

Odpovídá za plnění úkolů úřadu v samostatné i přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem a Statutem města Brna svěřeny zvláštnímu orgánu MČ.

Je vedoucím úřadu ve smyslu zákona o úřednících.