Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Výbory zastupitelstva

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  MĚSTSKÁ ČÁST  >  Zastupitelstvo  >  Výbory zastupitelstva

Výbory zastupitelstva

Jednací řád Výborů ZMČ

Statut Výborů ZMČ


 

  Zastupitelstvo městské části může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Vždy zřizuje finanční a kontrolní výbor. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu městské části.


   Zastupitelstvo MČ Brno - Nový Lískovec na svém ustavujícím zasedání č. 7/1 dne 5. 11. 2014 zřídilo výbory zatupitelstva městské části:

- kontrolní výbor

- finanční výbor

Termíny zasedání výborů zastupitelstva  

Jednání se bude konat v 17:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Oblá 75a.  Případné změny budou oznámeny.

Kontrolní výbor

Finanční výbor

n

22. ledna 2018

5. března 2018

n

26. února 2018

24. dubna 2018

n

19. března 2018

4. června 2018

n

18. dubna 2018

3. září 2018

n

21. května 2018

n

18. června 2018

n

17. září 2018

n

22. října 2018

n

n

n

n

n

n

 

Členové výborů

 

Kontrolní výbor

Finanční výbor

n

JUDr. Petr Všetečka (předseda)Ing. Dalibor Hladík (předseda)

n

Ing. Radek ŠmerdaIng. Jiří Proch

n

Roman KašubaIng. Vladimíra Stuchlíková

n

Petr OuporMgr. Pavel Kolář

n

JUDr. František ŠirokýIng. Lubomír Káňa

n

Mgr. Věra MračnováDaniela Širhalová

n

Ing. Jiří Nekvapil

Ing. Jiří Lidmila

n