Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Příjem žádostí a dalších podání

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Povinné informace (zákon č. 106/1999 Sb.  >  Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

K přijetí žádosti, podnětu, oznámení, stížnosti či petice je kompetentní podatelna a každý odbor úřadu s povinnosti neprodleného předání podatelně pro zapsání do knihy došlé pošty. Poté jsou postoupeny příslušným odborům k vyřízení.


Rozhodnutí vydává příslušný odbor úřadu.


Stížnosti, které nelze vyřídit ihned, musí být vyřízeny nejdéle do 30dnů. lhůtu lze v obzvlášť složitých případech prodloužit až na 60 dnů.


Pokud občan podává návrhy, připomínky a podněty orgánům obce (§ 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích), adresují ji stejným způsobem. Vyřizuje se bezodkladně, nejpozději do 60 dnů ode dne jejich doručení úřadu.