Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Případné platby můžete poukázat

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Povinné informace (zákon č. 106/1999 Sb.  >  Případné platby můžete poukázat

Případné platby můžete poukázat


 Číslo účtu pouze pro platbu nájemného bytových a nebytových prostor v bytových domech a s tímto souvisejících plateb:

42 00 08 93 43/6800


Číslo účtu pro ostatní platby: 42 00 08 92 20/6800 (platby za psy, nájemného za zahrádky, užívíní veřejného prostranství, nájemné za pozemky pod garážemi, uložené pokuty, za inzerci v Lískáčku a nájemné z nebytových domů ....)


Variabilní symbol je nutno předem ověřit po telefonu s příslušným referentem


I nadále platí možnost hradit platby v úřední dny na pokladně úřadu MČ Brno - Nový Lískovec, Oblá 75a


Účty jsou vedeny u Sberbank CZ, a.s., Heršpická 5, Brno