Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Důvod a způsob založení

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Povinné informace (zákon č. 106/1999 Sb.  >  Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení


  Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je Brno statutárním městem. Území statutárního města Brna je členěno na 29 městských částí, které jsou organizačními jednotkami města. Kompetence městských částí jsou vymezeny Statutem. Nejvyšším orgánem městské části v samostatné působnosti je zastupitelstvo městské části. Úkoly v samostatné a přenesené působnosti plní úřad městské části. Vedoucím úřadu městské části je tajemník. V čele úřadu městské části stojí starosta.