Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Patby nájemného

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Správa bytů a domů  >  Patby nájemného

Patby nájemného

Platby nájemného

 • Nájemné se hradí vždy za aktuální měsíc, platba musí být poslední den v měsíci již připsána na účet pronajímatele (tzn. např. za leden 2011 musí být platba připsána do 31. ledna 2011). Spolu s nájemným platí nájemce zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Výše záloh je stanovena jako měsíční podíl za byt z předpokládaných celkových ročních nákladů na jednotlivé služby, popř. nájemce si může zálohy stanovené pronajímatelem libovolně navýšit (nelze však platit méně).
 • Skutečné roční náklady jsou pak v rámci vyúčtování služeb porovnány s předepsanými zálohami a s nájemcem je provedeno finanční vyrovnání. (Podrobnosti k vyúčtování služeb naleznete v dalších odkazech.)

                                                                                             
Nejlepším způsobem platby je SIPO (= sdružené inkaso plateb obyvatelstva).

Výhody pro nájemce:

 • nemusí sledovat změny nájemného a následně měnit platební příkazy
 • každý měsíc dostane rozpis plateb = podrobnosti o tom, co platí
 • do SIPA si může přidat další platby (elektřinu, pojistné apod.) a hradit jednu (celkovou) sumu = jeden poplatek za provedení platby 
 • výběr způsobu platby:
  a) inkasem z účtu (Česká pošta sama inkasuje z účtu nájemce požadovanou a nájemci předem známou částku, kterou rozdělí a rozešle příslušným organizacím)
  b) příkazem z účtu (dříve nebylo možné, nyní již lze, podrobnosti naleznete na druhé straně inkasního lístku)
  c) hotově na České poště
  d) hotově na pokladně odboru správy bytů a domů v úřední dny, tj.

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí a středa 8:00 - 17.00 h