Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Hlášení změny je povinností nájemce

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Správa bytů a domů  >  Hlášení změny je povinností nájemce

Hlášení změny je povinností nájemce

Jednou z podstatných povinností nájemce je oznamovat pronajímateli údaje o osobách, které společně s ním pronajatý byt užívají.

Tato povinnost vyplývá přímo ze zákona. Nájemce musí pronajímateli hlásit změny v údajích o osobách v bytě do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Pokud nájemce nesplní tuto povinnost nejpozději do jednoho měsíce, považuje se to za hrubé porušení povinností podle § 711 odst. 2 písm. b) Občanského zákoníku a je jedním z důvodů výpovědi nájmu ze strany pronajímatele bez přivolení soudu.

Přihlášení osob do bytu                      

Uživatel bytu vyplní na odboru správy bytů a domů hlášenku změn, která obsahuje údaje o přihlášené osobě (jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost a vztah k nájemci).

 Odhlášení osob z bytu                        

Uživatel bytu na odboru správy bytů a domů vyplní hlášenku změn, která obsahuje údaje o odhlášené osobě (jméno a příjmení).

Výpočtový list            

Po přihlášení nebo odhlášení osob obdrží nájemce nový výpočtový list. Jedná se o formulář, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy. Obsahuje základní údaje o nájemci bytu (jméno, adresu, spolubydlící), základní údaje o dispozici bytu a položky předpisu. Při jakékoli změně uvedených údajů obdrží nájemce nový výpočtový list.