Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Obecní bytový fond v Novém Lískovci

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Správa bytů a domů  >  Obecní bytový fond v Novém Lískovci

Obecní bytový fond v Novém Lískovci

Práva vlastníka obecních bytových domů v Brně–Novém Lískovci vykonává na základě Statutu města Brna Městská část Brno–Nový Lískovec.

 

MČ Brno-Nový Lískovec má ve správě bytové domy:

Oblá 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19
Svážná 3, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32
Kamínky 6, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33, 35
Koniklecová 4,5
Zoubkova 55

 

MČ Brno-Nový Lískovec má ve správě nebytové domy:

Oblá 75a, 51c                                         
Kamínky 3
Čtvrtě 5
Obecní 27
Rybnická 53

 

Správu obecních bytů a domů zajišťuje Odbor správy bytů a domů ÚMČ Brno–Nový Lískovec.

 

Přehled činností:
- uzavírání nájemních smluv u nebytových prostor,
- výběr zhotovitelů prací při opravách a údržbě bytového fondu,
- uzavírání smluv s dodavateli služeb v souvislosti s užíváním bytů,
- vedení účetnictví vedlejší hospodářské činnosti (VHČ),
- schvalování výdajů, proplácení faktur,
- správa bankovního účtu, na kterém jsou vedeny finanční prostředky VHČ,
- předpis nájmu a služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor,
- evidence vybraného nájemného,
- zpracování vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor,
- evidence nájemců bytů a osob, bydlících v obecních bytech,
- zajišťování (objednávání) běžných oprav,
- evidence oprav a údržby domů a bytů, sledování nákladů,
- evidence měřidel vody, tepla, el. energie,
- převzetí a předání bytů, nebytových prostor


V případě havarijní situace v mimopracovní době odboru správy bytů a domů volejte:

 

Havarijní služba - vody, topení, elektroinstalace

firma PRESL, s.r.o.             tel. 545 234 967
                                               602 755 447

Servis výtahů – výtahy v bytových domech 

firma Beta Control s.r.o.                       tel. 546 223 491
vyproštění – nepřetržitá služba – tlačítko ALARM v kabině výtahu, nebo na tel. 733 610 314