Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Důležité odkazy

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Důležité odkazy

Důležité odkazy

Dopravní podnik města Brna – www.dpmb.cz

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje – www.idsjmk.cz

Spalovna a komunální odpady Brno – www.sako.cz

Brněnské vodárny a kanalizace – www.bvk.cz

Policie České republiky – www.mvcr.cz

Městská policie Brno – www.mpb.cz/


Ministerstva a vládní orgány


Vláda České republiky – www.vlada.cz

Ministerstvo životního prostředí – www.env.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj – www.mmr.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu – www.mpo.cz

Samospráva a státní správa

Jihomoravský kraj – www.kr-jihomoravsky.cz

Statutární město Brno – www.brno.cz


Nabídky zaměstnání firem – www.tip-prace.cz

Státní fond životního prostředí – www.sfzp.cz

Je jedním ze základních ekonomických nástrojů k plnění závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí, z Národního programu přípravy České republiky na vstup do Evropské unie a k uskutečňování Státní politiky životního prostředí.

Česká energetická agentura – www.ceacr.cz

Jedním ze základních úkolů ČEA je i příprava, realizace a důsledné vyhodnocování státních programů finančních podpor pro zavádění energeticky úsporných zařízení a snižování negativních vlivů na životní prostředí, vznikajících při energetických procesech.

Nadace Partnerství – www.nadacepartnerstvi.cz

Jejím posláním je pomáhat neziskovým nestátním organizacím, obcím a dalším partnerům v péči o životní prostředí, stimulovat trvale udržitelný rozvoj, mezisektorovou spolupráci a účast občanů na věcech veřejných.

Regionální rozvojová agentura Jihomoravského kraje – www.rrajm.cz

Cílem činnosti agentury je podpora a koordinace činností, které vedou k systematickému a kontinuálnímu hospodářskému rozvoji regionu. RRA JM funguje na neziskovém principu – získané prostředky jsou reinvestovány do dalších aktivit a projektů ve prospěch regionu.

E.ON Česká republika, s.r.o. – www.eon.cz

Jihomoravská plynárenská – www.rwe.cz

Český Telecom – www.ct.cz

Podrobné přehledy volebních výsledků v celé ČR od roku 1994 – www.volby.cz