Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Centrum B

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Regenerace a rozvoj MČ  >  Centrum B

Centrum B

Anketa mezi obyvateli Nového Lískovce - sběr dat ukončen

Lokalizace   „Centrum B“ je skalnaté území pod zastávkou trolejbusu Oblá. Je ohraničeno ze severní strany ulicí Petra Křivky, z jižní a západní strany ulicí Oblou a z východní strany štítem domu Oblá 50. Územní plán zde od roku 1994 navrhuje plochu pro obchod a služby, z původních zastavovacích plánů sídliště je zřejmé, že na tomto místě mělo být vybudováno centrum služeb, jaké známe z mnoha panelových sídlišť. Zatímco v jiných sídlištích jsou často již mimo provoz, u nás k jeho výstavbě nikdy nedošlo. To nám dává šanci se nad využitím území pořádně zamyslet. Lidé, kteří bydlí v okolí, se naučili místo různě využívat. Pro někoho je to oáza klidu pro venčení pejsků nebo místo pro lezecké začátky dětí. Jiní by tu zase rádi viděli garáže nebo parkovací místa, kterých je v sídlišti kritický nedostatek. O „Centrum B“ se čas od času zajímají i investoři, kteří přijdou městské části nabídnout svůj záměr. Protože tato plocha by měla především sloužit obyvatelům naší městské části, rozhodli se zastupitelé před tím, než udělají jakékoliv rozhodnutí, zeptat na názor občanů a zapojit je tak do diskuse o budoucím využití plochy nazývané „Centrum B“.
Zastupitelstvo městské části proto rozhodlo o provedení průzkumu veřejného mínění občanů prostřednictvím tří variant využití území „Centra B“:

varianta 1: umístění multifunkčního objektu s parkováním pro občany okolní zástavby v počtu min. 100 míst, umožňuje zástavbu celého prostoru plochy „Centra B“, výška zástavby nejvýše do úrovně okolní zástavby,
Varianta 1

varianta 2: umístění objektu občanské vybavenosti (s funkcí obchod, služby) o zastavěné ploše max. 1/3 plochy „Centra B“ v horní části prostoru a s parkovou úpravou zbylého veřejného prostranství „Centra B“.
Varianta 2
varianta 3: umístění objektu občanské vybavenosti (služeb, kavárna, fitness, bowling atd.) max. do 1/3 plochy „Centra B“ s výškou zástavby max. 2.NP, dále vytvoření cca 80 parkovacích míst a s parkovou úpravou zbylého prostranství.
Varianta 3
 Prosíme všechny občany Nového Lískovce starší 18 – ti let, obzvlášť obyvatele domů přímo dotčených případnou výstavbou „Centra B“, aby se k dané anketě vyjádřili a dopomohli tak dotvořit střed nejhustěji zastavěné části panelového sídliště Nový Lískovec. Že není případná výstavba „Centra B“ záležitostí jen okolních domů a ovlivní životní prostředí obyvatel celé městské části, dokazuje fakt, že zastávka městské hromadné dopravy nad „Centrem B“ je spádová pro obyvatele ze Svážné a Koniklecové, pro obyvatele staré zástavby je zase výstupní zastávkou při jejich cestě na úřad, poštu, do školy.
Zvolte prosím prostřednictvím hlasovacích lístků pro Vás nejvhodnější variantu řešení „Centra B“ přiřazením ke každé ze tří variant známku jako ve škole:
1 líbí velmi
2 líbí
3 nevadí mi
4 mám výhrady
5 nepřijatelná

 
Vážení občané sběr dat byl sice ukončen, ovšem adresa
centrumB@nliskovec.brno.cz je  pro Vaše připomínky stále funkční. Výsledky ankety zveřejníme co nejdříve po zpracování výsledků.
Děkujeme Vám za Vaši spolupráci.